Vi har öppet mellan 7.00 och 19.00

Priser

Johnny Astbäck Utbildad vid Karolinska Institutet i Solna och Huddinge 1984-89. Legitimerad tandläkare 1990. Master of Science (Med lic) 1996. Specialist i Oral Protetik 2002. Verksam vid Uppsalakliniken sedan 2007.

Annika Karlsson Utbildad vid Karolinska Institutet i Solna och Huddinge 1985-90. Legitimerad tandläkare 1991. Arbetat i Folktandvården Uppsala 1991-2000, därefter privattandläkare i Uppsala. Verksam vid Uppsalakliniken sedan 2007.

Andreas Thor Utbildad vid Karolinska Institutet i Solna och Huddinge. Legitimerad tandläkare 1987. Specialist i Käkkirurgi 1997. Medicine doktor (PhD) 2006. Tjänstgör på Akademiska sjukhuset och är verksam deltid vid Uppsalakliniken.

Länk till prislista i PDF format

  Vill du hellre bli uppringd?  Nr Åtgärd Referenspris Vårt pris
  100 - Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder
  101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 730 730
  102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd av tandhygienist 680 -
  103 Ajut eller kompletterande undersökning...tandläkare 400 -