Vi har öppet mellan 7.00 och 19.00

Implantat

Implantatbehandling och sinuslift
Hos vissa personer är käkhålan stor eller benvolymen har resorberats. Detta gör att det inte finns tillräcklig benvolym för att sätta ett implantat. På vår klinik använder vi oss i överkäken av en metod som heter sinuslift (enligt Lundgren). Det går till så att man borrar ett fönster i käkhålan och lossar på slemhinnan där inne. Sedan sätts implantatfixturerna in och slemhinnan läggs tillbaka. Det blodkoagel som bildas då ger upphov till benvävnad efter läkning. Denna läkningstid är ca 6 månader. Därefter gör man färdigt bron/broarna på ca 4 veckor.

Transplantat
Man kan även ta ben från andra ställen om det råder brist på benvävnad. Det finns flera olika ställen man kan ta ben ifrån vid behov av ett sk transplantat. Vid stora defekter kan ben tas från höftbenskammen vilket sker på sjukhus men mer vanligt är att man tar ben lokalt under framtänderna vid hakan eller från de bakre delarna av underkäken (visdomstandsområdet). Denna typ av transplantation utförs på någon timme och går att göra på en tandläkarpraktik under lokalbedövning. Behandlingen är smärtfri och det läker snabbt ut (nytt ben fyller ut området där man hämtat inom några månader).

Ibland kan det vara så enkelt att man blandar det ben som borras bort vid fixturoperationen med konstgjort ben till en massa som täcker fixturen i områden med bristande benvolym. Det finns även vissa kommersiella benerättningsmedel som man blandar ut i blodkoagel vid operationen. ett sådant är Biooss.

Om det är så att du först ska transplanteras och därefter vänta för att fästa fixturerna (skruvarna) brukar det behövas ca 3-6 månaders transplantatinläkning innan fixturerna opereras in i käkbenet men även här finns variationer beroende på typ av transplantat, generell bensituation mm.
Det finns också andra tekniker vid bristfällig benvolym som kan användas så man slipper bentransplant, ex. kan lite längre fixturer borras in och fästas till ben som finns längre upp ovanför käken.
Den metod som är lämplig avgörs i samband med den kirurgiska utredningen.