Vi har öppet mellan 7.00 och 19.00

Protetik

Protetiska behandlingar

Det finns flera orsaker till tandluckor. En tand kan ha gått förlorad, kanske genom en olyckshändelse. Det kan också röra sig om en skada i fästet som gjort att tandläkaren varit tvungen att avlägsna tanden. En del människor har aldrig haft den saknade tanden – man kan nämligen födas utan tandanlag. En saknad tand kan ersättas via en löstagbar protes, implantat eller en bro (”brygga”).

På vår klinik utförs flera olika protetiska behandlingar. De vanligaste är;

Implantat
Ett implantat är nästan som en ny egen tand och fungerar både till enstaka tänder och till helt tandlösa käkar. Behandlingen innebär att man låter en titanskruv växa fast i käkbenet. På den fästs sedan en krona, bro eller avtagbar protes.
Behandlingen med implantat har en mycket god prognos.

Broar
En bro använder sig vanligtvis av stödtänder som prepareras (slipas till) på var sida om luckan på ett liknande sätt som vid kronframställning. Om stödtänderna har stora lagningar eller skador är en bro ofta ett bra alternativ eftersom man då inte behöver preparera friska tänder. Har de däremot inte lagningar eller skador kan det bli aktuellt med någon annan typ av behandling.
Ett alternativ kan vara ett implantat eller en s.k. etsbro som limmas till baksidan på stödtänderna. En etsbro lämnar i princip stödtänderna orörda men lossnar tyvärr lättare än en vanlig bro.

Avtagbara proteser.
En delprotes ersätter tänder som saknas och är avtagbar. Den sitter vanligtvis fast med små klamrar mot stödtänderna. I de flesta fall går den att göra den mycket naturtrogen. Protesen sitter många gånger bra, även om en del patienter har svårt att riktigt vänja sig vid att tänderna inte sitter helt fast, speciellt vid enklare typer av delprotser.
Vid total tandlöshet ersätter en helprotes alla de saknade tänderna.
Inför större implantatbehandlingar används ofta en del eller hel protes som en temporär lösning under ca 2-6 månader, men ibland även längre.

Kronor, broar och proteser görs individuellt för varje patient och tillverkas på ett tandtekniskt laboratorium.